vergeten

Vergeten kan verschillende oorzaken hebben. Het kan een gevolg zijn van een gebrekkige opslag van informatie (ook wel codering of inprenting genoemd), het niet kunnen vasthouden of niet meer kunnen kunnen terugvinden van informatie. Informatie wordt beter opgeslagen of ‘gecodeerd’ als het een bepaalde betekenis voor ons heeft (bijvoorbeeld door een woord met iets anders te associëren).Het vasthouden van informatie kan op twee manieren worden belemmerd. Indrukken of kennis kunnen passief vervagen, of kunnen op een meer actieve manier door interferentie met andere informatie uit het geheugen verdwijnen. Iets wat recent is geleerd kan bijvoorbeeld iets anders dat wij vroeger hebben geleerd weg- of onderdrukken. Men spreekt dan van retroactieve inhibitie. Ook het omgekeerde, proactieve inhibitie geheten, kan plaatsvinden: iets wat vroeger is geleerd kan iets anders dat later is geleerd onderdrukken. Ten slotte is het mogelijk dat we iets vergeten omdat we het niet meer kunnen terugvinden: het zit nog wel in het geheugen, maar we kunnen er niet meer bij. Terugvinden gaat makkelijker als we kunnen beschikken over een hulpmiddel of ‘cue’: zo kan soms een gezicht of een melodie ineens de herinnering terugbrengen van een ‘vergeten’ gebeurtenis uit het verre verleden.

wikipedia

Advertenties

opmaak / layout

Onder opmaak (vaak ook met het van het Engels afgeleide lay-out aangeduid) wordt verstaan hoe de opbouw van een (grafisch) ontwerp er visueel uit ziet. Het gaat dan om het lettertype, de positie op de pagina, de indeling in kolommen, waar de afbeeldingen staan, … Onder meer bij kranten en bij webpagina’s is de opmaak belangrijk. Een goede opmaak zorgt ervoor dat de informatie gemakkelijk te herkennen en te lezen is. *

* wikipedia

Grid / stramien

Een grid zoals gebruikt in de vormgeving is een tweedimensionale structuur van lijnen en /of vlakken die als leidraad dient voor de indeling van een pagina met tekst en beeld. In de middeleeuwen worden bij het handschrift al eenvoudige grids of stramienen getekend op een pagina voordat met het schrijven wordt begonnen. Alle pagina’s van een boek hebben dan eenzelfde indeling.

*letterfontijn

structuur

Structuur is de manier waarop iets in elkaar zit, waarop elementen van een verzameling samenhangen. Niet alle verzamelingen hoeven geheel of gedeeltelijk samenhangend te zijn, maar in een structuur is er een verband tussen alle elementen. Dat verband wordt bepaald door relaties tussen elementen onderling. Niet alle elementen hoeven daarbij met elk afzonderlijk element verbonden te zijn.

Een structuur kan opgelegd zijn: de keuze voor een bepaalde structuur en een bepaalde naamgeving van de elementen (taxonomie) gaan hand in hand.

De wetenschap kent bijvoorbeeld natuurlijke talen een bepaalde structuur toe: hun grammatica. Hoe iets werkt (in tegenstelling tot hoe het in elkaar zit) heet een proces. Voor een proces is een geschikte structuur nodig.*

*wikipedia